banen

TV Streveland

Park en Clubgebouw : Beneden Tiendweg 6b, Streefkerk,
tel 06 30454477
Bankrelatie : Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden, rek.nr. NL05 RABO 0361 7537 05
Opgericht : 24 februari 1976, erkend door de KNLTB
Secretariaat : Dreefstraat 5 2959 BL Streefkerk

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken. (voor 1 december).

Lid worden?

Tennisvereniging Streveland heeft momenteel geen wachtlijst, zodat nieuwe leden bij ons direct kunnen gaan spelen. Bij onze vereniging staat gezelligheid voorop.

Lees hier meer over lid worden bij T.V. Streveland

T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - (06) 3045 4477 - info@tvstreveland.nl