Pluim voor inzet

Als ons Open Toernooi geweest is, dan kun je er niet meer onderuit: de zomer loopt op zn eind en de herfst is in zicht. En daarmee komt ook meteen een eind aan die heerlijke, zonnige tennisdagen, waarbij het wel tot een uur of half elf licht is!

Met het begin van onze clubkampioenschappen mix werden we dan ook al meteen met onze neus op de feiten gedrukt, gezien het slechte (vooral natte) weer! De start verliep wat stroef, maar dat werd ruimschoots ingehaald in de rest van de week, want gelukkig werd het toen een stuk beter weer om te tennissen. Met een superzonnige en gezellige finalezondag als eind!

Nog even terugkomend op ons open toernooi: het was weer perfect georganiseerd door de leden van de toernooicommissie, maar dankzij de inzet van een groot aantal leden kon het ook daadwerkelijk een succes worden. Ik noem daarbij alleen al de hulp van de mensen achter de bar, die soms tot in de kleine uurtjes de aanwezigen van een natje en een droogje voorzagen. Maar uiteraard ook de groundsman en de schoonmakers, die ervoor zorgden dat we de volgende dag weer keurig netjes aan de nieuwe wedstrijden konden beginnen, verdienen een pluim!

Zoals ik al zei, we zitten in het naseizoen van ons tennisjaar. De najaarscompetitie is begonnen, en TV Streveland is daarin flink vertegenwoordigd met een aantal teams. Leuk!
Er staat nog het een en ander op het programma. Helaas gaat de Beierse avond, waarvoor al wel veel voorbereidende werkzaamheden waren verricht, niet door omdat te veel Strevelanders die avond iets anders te doen hadden. Maar tennissen kan gelukkig nog steeds. Ik hoop dat we nog lekker lang een balletje kunnen slaan. En: dan doen we toch gewoon het licht aan?

Fred Pruim
voorzitter

Vrienden van TV Streveland

De Vrienden van TV Streveland leveren elk jaar een bijdrage aan de vereniging in de vorm van materiaal in de breedste zin van het woord. Op die manier helpen zij de vereniging met zaken die niet zo snel via de normale begroting kunnen worden gerealiseerd. Per 1 januari 2015 telt de vriendclub 48 leden.
 
Vorig jaar meldden wij dat er gespaard is voor het vervullen van enkele duurdere wensen van het bestuur. Die uitgaven zijn inmiddels gedaan of er zijn verplichtingen voor aangegaan. Naast eerdere aanschaf van nieuwe windvangers op baan 1 en 2 en nieuwe banken op alle banen, zijn nu wensen gehonoreerd voor een luifel ter hoogte van de terrasdeuren, een bosmaaier en nieuwe windvangers op baan 3 en 4. Daarmee is het "spaargeld" van de Vrienden nagenoeg besteed. Met de donaties voor dit jaar krijgen we weer nieuwe mogelijkheden om gewenste uitgaven te doen.
De bijdrage voor de Vrienden van TV Streveland bedraagt jaarlijks € 50,-. Vrienden van TV Streveland is een vereniging, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 24489616 en wordt vertegenwoordigd door drie personen, die tevens donateur van de Vrienden zijn. Zij vormen het bestuur van de vereniging en leggen jaarlijks verantwoording af aan de donateurs en zorgen voor inning van de bijdragen.
 
Ben je nog geen lid van de vriendenclub? Je kunt je aanmelden bij een van onderstaande bestuursleden of via overmaking van € 50 per jaar - elk jaar vr 1 mei -op bankrekeningnummer 1127.17.233 ten name van Vrienden van TV Streveland te Streefkerk.

Mart Holleman (0184) 68 25 82

Bob Brongers (0184) 68 24 66

Pieter de Vos (0184) 68 54 40


Introducéregeling

Het bestuur heeft de indruk dat de introducéregeling niet altijd stipt wordt nageleefd. Allerlei argumenten worden aangedragen om goed te praten dat er geen label gekocht is, maar geen enkel argument is steek­houdend. Een label dient vooraf gehaald te worden en er moet mee worden afgehangen. Hoe dat in zijn werk gaat? Lees hier meer.

Roken, maar dan buiten

Verschillende malen is door leden geconstateerd dat er af en toe (weer) wordt gerookt in ons clubhuis. Nog afgezien van de vieze lucht die dat bijvoorbeeld de volgende ochtend tot gevolg heeft, is het nog altijd bij wet verboden. De vereniging loopt kans op een boete en dat zou zonde zijn. Dus: roken oké, maar dan wel (volledig) buiten!
 
Het bestuur.

T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - 0184 682 886 - info@tvstreveland.nl