Vrijwilligers

Met het gezellige erwtensoeptoernooi hebben we vorige week het seizoen van TV Streveland ‘officieel’ afgesloten. Een bewogen seizoen, niet in de laatste plaats vanwege de ‘valse start’ met onze banen. En op moment van schrijven zijn we nog altijd volop in contact met de aannemer over de wederom ontstane ’put’ op het linkerveld van baan twee. Wordt vervolgd dus…
 
We nemen na dit seizoen helaas afscheid van een aantal vrijwilligers, die met grote regelmaat hun beste beentje hebben voorgezet voor onze club. Natuurlijk ontzettend jammer, maar uiteraard is het ieders goed recht om te stoppen met dit vrijwilligerswerk. Gelukkig zijn er binnen de vereniging toch ook weer anderen opgestaan, die commissies nieuw leven inblazen (jeugdcommissie, sponsorcommissie), en om ervoor te zorgen dat ons ‘cluppie’ kan blijven voortbestaan. Want echt, zo werkt het nu eenmaal binnen een vereniging: geen vrijwilligers meer, geen bestaansrecht meer, en dat willen we toch niet laten gebeuren met z’n allen…
 
Ik zeg dit omdat er toch ook nu weer nieuwe mensen nodig zijn die iets voor TV Streveland willen doen. Je kunt aan de zijlijn blijven staan en commentaar leveren over hoe het allemaal anders zou kunnen of moeten, maar beter is het om zelf mee te gaan doen of zelfs mee te beslissen over de koers van onze vereniging. Wat dat betreft zijn er in ons bestuur nog voldoende plekken open en ben je van harte welkom om structureel mee te praten over onze toekomst. Steek je liever de handen uit de mouwen in een commissie, of wil je op een andere manier iets doen voor onze club, dan ben je evengoed welkom natuurlijk!
 
Rest mij om iedereen vanaf deze plek alvast hele fijne feestdagen toe te wensen, en hopelijk tot ziens op onze jaarvergadering in januari!
 
Fred Pruim
voorzitter

Vrienden van TV Streveland

De Vrienden van TV Streveland leveren elk jaar een bijdrage aan de vereniging in de vorm van materiaal in de breedste zin van het woord. Op die manier helpen zij de vereniging met zaken die niet zo snel via de normale begroting kunnen worden gerealiseerd. Per 1 januari 2015 telt de vriendclub 48 leden.
 
Vorig jaar meldden wij dat er gespaard is voor het vervullen van enkele duurdere wensen van het bestuur. Die uitgaven zijn inmiddels gedaan of er zijn verplichtingen voor aangegaan. Naast eerdere aanschaf van nieuwe windvangers op baan 1 en 2 en nieuwe banken op alle banen, zijn nu wensen gehonoreerd voor een luifel ter hoogte van de terrasdeuren, een bosmaaier en nieuwe windvangers op baan 3 en 4. Daarmee is het "spaargeld" van de Vrienden nagenoeg besteed. Met de donaties voor dit jaar krijgen we weer nieuwe mogelijkheden om gewenste uitgaven te doen.
De bijdrage voor de Vrienden van TV Streveland bedraagt jaarlijks € 50,-. Vrienden van TV Streveland is een vereniging, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 24489616 en wordt vertegenwoordigd door drie personen, die tevens donateur van de Vrienden zijn. Zij vormen het bestuur van de vereniging en leggen jaarlijks verantwoording af aan de donateurs en zorgen voor inning van de bijdragen.
 
Ben je nog geen lid van de vriendenclub? Je kunt je aanmelden bij een van onderstaande bestuursleden of via overmaking van € 50 per jaar - elk jaar vóór 1 mei -op bankrekeningnummer 1127.17.233 ten name van Vrienden van TV Streveland te Streefkerk.

Mart Holleman (0184) 68 25 82

Bob Brongers (0184) 68 24 66

Pieter de Vos (0184) 68 54 40


Introducéregeling

Het bestuur heeft de indruk dat de introducéregeling niet altijd stipt wordt nageleefd. Allerlei argumenten worden aangedragen om goed te praten dat er geen label gekocht is, maar geen enkel argument is steek­houdend. Een label dient vooraf gehaald te worden en er moet mee worden afgehangen. Hoe dat in zijn werk gaat? Lees hier meer.

Roken, maar dan buiten

Verschillende malen is door leden geconstateerd dat er af en toe (weer) wordt gerookt in ons clubhuis. Nog afgezien van de vieze lucht die dat bijvoorbeeld de volgende ochtend tot gevolg heeft, is het nog altijd bij wet verboden. De vereniging loopt kans op een boete en dat zou zonde zijn. Dus: roken oké, maar dan wel (volledig) buiten!
 
Het bestuur.

T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - 0184 682 886 - info@tvstreveland.nl