Ton Karstens stopt

De meeste leden van TV Streveland zullen het al wel weten, maar hierbij toch nog even officieel: lid van verdienste Ton Karstens heeft besloten om, na vele tientallen jaren vrijwilligerswerk voor onze club te hebben gedaan, te stoppen met al zijn werkzaamheden voor de tennis.
 
Ton zal ook aftreden als bestuurslid op onze eerstvolgende jaarvergadering in 2020.
 
Een en ander betekent dat we met ingang van volgend seizoen momenteel geen penningmeester hebben, geen ledenadministrateur, geen inkoper voor ons clubhuis, alsmede geen groundsman die onze banen voorjaars- en najaarsklaar maakt, en die tijdens het seizoen de banen in onderhoud heeft. Omdat ook Jet Karstens stopt met haar schoonmaakwerkzaamheden voor ons clubhuis, zitten we ook zonder schoonmaker.
 
Duidelijk is dat het door het vertrek van Ton vijf voor twaalf is geworden voor onze vereniging. Als bestuur begrijpen we de beslissing van Ton volledig en staan ook achter zijn besluit. Na al die jaren zo veel voor TV Streveland te hebben gedaan, is het nu tijd voor anderen om op te staan.
 
Dat het vijf voor twaalf is voor onze vereniging moge duidelijk zijn: TV Streveland kan niet geleid worden door slechts drie bestuursleden. Bovendien kan de club zeker niet zonder een penningmeester. We willen niet dramatisch doen, maar duidelijk is dat er snel oplossingen moeten komen…
 
Momenteel is het bestuur daarom al in gesprek met de leden in een poging een nieuwe penningmeester/ledenadministrateur te vinden. Ook vinden er gesprekken plaats met mensen cq bedrijven die onze banen kunnen onderhouden. Ook wordt er gesproken met mensen cq leveranciers voor onze inkoop, en ook voor de schoonmaak zijn we druk bezig oplossingen te zoeken.
 
Mocht je als lid van TV Streveland suggesties hebben over de invulling van de diverse posten, zie je het zelf zitten om iets te doen, laat het ons alsjeblieft weten. Alle ideeen, plannen of tips zijn van harte welkom!
 
Het bestuur

Nieuw dak

Op vrijdag 8 maart jongstleden was het dan zo ver: ons asbest dak zou verwijderd worden door het gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijf Korevaar.
 
Angstvallig werd door het bestuur de weersverwachting in de gaten gehouden, want er was die week veel regen en veel wind voorspeld. Maar uitgerekend op die vrijdag waren de weergoden ons goed gezind: een waterig zonnetje, en een mild windje.
 
Nadat de mannen van Korevaar de hele omgeving hadden afgezet met linten en borden, en het nodige (verplichte) papierwerk was ingevuld, werd begonnen met het afzetten van de omgeving met ‘asbestlinten’ en waarschuwingsborden. Gekleed in speciale pakken werden de platen vervolgens een voor een van het dak afgeschroefd en in een grote container gelegd, waar ze in grote stukken plastic werden ingepakt.
 
Na een dag hard werken was ons clubhuis ontdaan van het asbest (ook de zijkanten), waarna een externe controleur de boel uiterst minutieus kwam bekijken. Pas na een duimpje omhoog mocht het terrein weer worden betreden, waarna het dak met zeilen werd afgedekt tegen de regen.
 
Die zeilen konden helaas niet voorkomen dat er de volgende dag een kleine lekkage was ontstaan, precies boven het nieuwe speelhoekje voor de kinderen. Een net aangeschafte kast liep daardoor waterschade op.
 
De dag erna, op zaterdag werd door een groep vrijwilligers de nieuwe, metalen en geisoleerde dakplaten op het pand gehesen en vastgemaakt. Ook de ‘voorjaarsvriwilligers’ op de zaterdag hielpen daarbij een handje mee. De aanwezige technische know-how, gepaard gaand met hard werken, leidde ertoe dat rond het middaguur het hele dak dicht lag.
 
Later zullen nog de zijkanten van het clubhuis worden afgewerkt, en er zullen nieuwe dakgoten worden aangebracht. Maar tot zover is deze operatie geslaagd!
 
Het bestuur
 

Vrienden TV Streveland dragen bij aan glazen terraswand

De Vrienden van TV Streveland leveren vrijwel elk jaar een bijdrage aan de vereniging in de vorm van materiaal in de breedste zin van het woord. Op die manier helpen wij de vereniging met zaken die niet zo snel via de normale begroting kunnen worden gerealiseerd. Soms echter wordt ook een of meer te verwachten grotere uitgaven voorbereid, waarbij in een specifiek jaar nog geen uitgaven gedaan worden.
Vorig jaar meldden wij dat – naar aanleiding van informatie vanuit het bestuur van de vereniging – in 2018 wederom een grote uitgave kon worden verwacht. Zoals toen aangegeven hebben wij in 2018 een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het muurtje met de glazen wand aan de zijkant van het terras, in totaal € 4000,-. Vrienden van TVS telt op dit moment 42 leden. We kunnen nieuwe leden gebruiken.

Oppimpen clubgebouw (2)

Zaterdag 16 februari is het klusteam weer druk in de weer geweest met het oppimpen van ons clubhuis. Vandaag werd het meubilair onder handen genomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppimpen clubgebouw

Zaterdag 9 februari is het klusteam gestart met het oppimpen van ons clubhuis. Het klusteam bestaande uit 6 vrouwen en 1 man, zijn vol enthousiasme met verf en kwast aan de slag gegaan voor een mooie frisse start van het aankomende seizoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 16 februari vanaf 10.00 uur wordt er weer verder geklust. Wie zin heeft om mee te klussen is van harte welkom.

Vrienden van TV Streveland

De Vrienden van TV Streveland leveren elk jaar een bijdrage aan de vereniging in de vorm van materiaal in de breedste zin van het woord. Op die manier helpen zij de vereniging met zaken die niet zo snel via de normale begroting kunnen worden gerealiseerd. Per 1 januari 2015 telt de vriendclub 48 leden.
 
Vorig jaar meldden wij dat er gespaard is voor het vervullen van enkele duurdere wensen van het bestuur. Die uitgaven zijn inmiddels gedaan of er zijn verplichtingen voor aangegaan. Naast eerdere aanschaf van nieuwe windvangers op baan 1 en 2 en nieuwe banken op alle banen, zijn nu wensen gehonoreerd voor een luifel ter hoogte van de terrasdeuren, een bosmaaier en nieuwe windvangers op baan 3 en 4. Daarmee is het "spaargeld" van de Vrienden nagenoeg besteed. Met de donaties voor dit jaar krijgen we weer nieuwe mogelijkheden om gewenste uitgaven te doen.
De bijdrage voor de Vrienden van TV Streveland bedraagt jaarlijks € 50,-. Vrienden van TV Streveland is een vereniging, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 24489616 en wordt vertegenwoordigd door drie personen, die tevens donateur van de Vrienden zijn. Zij vormen het bestuur van de vereniging en leggen jaarlijks verantwoording af aan de donateurs en zorgen voor inning van de bijdragen.
 
Ben je nog geen lid van de vriendenclub? Je kunt je aanmelden bij een van onderstaande bestuursleden of via overmaking van € 50 per jaar - elk jaar vóór 1 mei -op bankrekeningnummer 1127.17.233 ten name van Vrienden van TV Streveland te Streefkerk.

Mart Holleman (0184) 68 25 82

Bob Brongers (0184) 68 24 66

Pieter de Vos (0184) 68 54 40


Introducéregeling

Het bestuur heeft de indruk dat de introducéregeling niet altijd stipt wordt nageleefd. Allerlei argumenten worden aangedragen om goed te praten dat er geen label gekocht is, maar geen enkel argument is steek­houdend. Een label dient vooraf gehaald te worden en er moet mee worden afgehangen. Hoe dat in zijn werk gaat? Lees hier meer.

Roken, maar dan buiten

Verschillende malen is door leden geconstateerd dat er af en toe (weer) wordt gerookt in ons clubhuis. Nog afgezien van de vieze lucht die dat bijvoorbeeld de volgende ochtend tot gevolg heeft, is het nog altijd bij wet verboden. De vereniging loopt kans op een boete en dat zou zonde zijn. Dus: roken oké, maar dan wel (volledig) buiten!
 
Het bestuur.

T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - (06) 3045 4477 - info@tvstreveland.nl