Inschrijfformulier TV Streveland

Penningmeester:

De heer T. Karstens

Zwanenvliet 29

2959CC Streefkerk

Telefoon 0184-682452

penningmeester@tvstreveland.nl

Park en Clubgebouw:

Beneden Tiendweg 6b

2959BA Streefkerk

Telefoon 0184-682886

Site: www.tvstreveland.nl

Bankrelatie

Rabobank Alblasserwaard

Noord en Oost

Rekeningnummer:

NL05 RABO 0361 7537 05

 

Ik meld mij aan als lid van TV Streveland
Achternaam:
Tussenvoegsel:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geslacht:

Straatnaam:
Huisnummer:
Toevoeging huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoon:
Mobiel:
KNLTB nummer:
Speelsterkte Enkel:
Speelsterkte Dubbel:
Foto ingeleverd?:

Datum aanmelding:
Indien jeugdlid, gaan ouder(s)/voogd akkoord?:


Velden gemarkeerd met zijn verplicht.
T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - 0184 682 886 - info@tvstreveland.nl