Toelichting bij het inschrijfformulier

Gang van zaken:

 1. U vult het inschrijfformulier volledig in, indien via de site dan vervalt punt 2.
 2. U brengt het inschrijfformulier naar de penningmeester.
 3. U levert 1 recente pasfoto in (NAAM ACHTER OP DE FOTO)
  Penningmeester:
  De heer T. Karstens
  Zwanenvliet 29
  2959 CC Streefkerk
  Tel: 0184-682452
 4. Wijze van betaling.
  Er zijn twee mogelijkheden:
  • U betaalt de contributie, incl. inschrijfgeld en taakgeld#, contant bij de penningmeester en krijgt een voorlopig label*. #taakgeld alleen voor senioren.
  • Nadat U een nota gekregen hebt, betaalt U per bank of giro.
   Rekeningnummer NL05 RABO 0361753705.

Nadat de overschrijving heeft plaats gehad, ontvangt u een definitief label op naam.

Contributie bedraagt per 1 januari 2019
  • Seniorlid € 165,00 (incl. € 50,00 borg takengeld **)
  • Studerend seniorlid Indien verklaring van school voor dagonderwijs € 145,00 (incl. € 50,00 borg takengeld **)
  • Jeugdlid ***) € 60,00 exclusief training
  • 2e en 3e jeugdlid € 50,00 exclusief training
  • Training jeugd (bijdrage) € 65,00

Inschrijfgeld € 5,00 p.p. (maximaal € 12,50 per gezin)

*) Met het pasje op Uw naam, of een voorlopig pasje kunt U de speeltijd afhangen. Dit afhangbord is bevestigd rechts naast de toegang tot het clubhuis
**) Het TAKENGELD wordt verrekend met de contributie voor het volgende seizoen. Indien U, naar het oordeel van het BESTUUR, voldaan heeft aan werkzaamheden verricht voor de vereniging tijdens het seizoen.
***) Onder JEUGDLID wordt verstaan: Hij/Zij die in dit jaar nog geen 18 jaar is of wordt. (Dus geboren na 31-12-2001)
 
Voor de privacy verklaring zie onze site www.tvstreveland.nl
T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - (06) 3045 4477 - info@tvstreveland.nl