Introducéregeling

Het bestuur heeft de indruk dat de introducéregeling niet altijd stipt wordt nageleefd. Allerlei argumenten worden aangedragen om goed te praten dat er geen label gekocht is, maar geen enkel argument is steek­houdend. Een label dient vooraf gehaald te worden en er moet mee worden afgehangen.
Bent u van mening dat iemand de introducéregeling overtreedt, meld dit dan aan het bestuur.
Wilt u iemand kennis laten maken met de tennissport dan kan dat door een introducélabel te halen bij een van de onder­staande adressen:
  • Jet Karstens, Zwanenvliet 29, tel. 0184-682452
  • Clubhuis, tel. 0184-682886

Voor een introducé geldt de volgende regeling:

  1. Een seniorintroducé betaalt € 5,00 per dag
  2. Een juniorintroducé betaalt € 2,50 per dag
Senior c.q. junior wordt bepaald aan de hand van de regels opgesteld door de K.N.L.T.B. ( junior geboren na 31-12-1999). De introducé verkrijgt hiermee alle rechten, die gelden voor de leden van T.V. Streveland maar ook alle verplichtingen voor die dag.
Maximum aantal keer dat een zelfde persoon mag worden ge´ntroduceerd is 5. Per dag zullen niet meer dan 3 introducee labels worden uitge­geven. Een lid dat bewust de introducéregeling overtreedt en een introducé zonder label laat spelen, wordt in plaats van € 5,00 een bedrag van € 10,00 per introducé berekend. Wanneer een lid blijft volharden in het overtreden van deze regeling, kan royement voorgesteld worden.
 
NB. Uiteraard is het mogelijk om met grotere groepen introducés te komen tennissen. Men dient dit dan wel van te voren af te stemmen met het bestuur.

T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - (06) 3045 4477 - info@tvstreveland.nl