Onderhoud groen rondom de banen

 
Ook dit jaar zal met een aantal vrijwilligers het groen rondom de banen onderhouden worden. De werkzaamheden bestaan uit het onkruid vrijhouden, het snoeien van de struiken en het aanvegen van het terras en de paden en vinden ongeveer één keer in de maand plaats op maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Wij hebben uw hulp hard nodig, dus geef u op als vrijwilliger!
 
Aanmelden kan via de e-mail: groenvoorziening@tvstreveland.nl
 

Het slepen van de banen

De banen dienen te worden gesleept volgens onderstaande tekening, dus tot aan de randen van het veld. Door dit te doen na iedere wedstrijd verminderd de groei van de algen en zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig.
De groundsman

Afval inzamelen

Het veranderde ophalen van het afval heeft ook gevolgen voor ons. Alle soorten plastic, blikjes en pakken van drank moeten nu in de container met de betreffende sticker. De rest moet in de container met de sticker “rest afval”.

T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - (06) 3045 4477 - info@tvstreveland.nl