Nieuwsbrief 20 mei 2020

OOK DUBBELSPEL WEER TOEGESTAAN!
 
Beste leden van TV Streveland, Goed nieuws! Met ingang van heden zijn de coronamaatregelen voor tennisverenigingen dusdanig versoepeld, dat ook het dubbelspel weer is toegestaan!
 
Dat betekent dat je dus ook weer met vier personen op de baan mag staan als deze personen niet uit één huishouden komen.
 
Wel moeten de geldende coronaregels als 1,5 meter afstand nog altijd in acht worden genomen. Je blijft dus ook uit de buurt van je medespeler, van baanhelft wisselen doe je als team ieder aan één kant van het net (je loopt met de klok mee). Ballen geef je over via je racket aan de tegenstander.
 
Ons clubhuis en ook ons terras blijven helaas tot nader order gesloten. Het clubhuis mag alleen worden betreden voor het aan- en uitdoen van het licht op de baan en om naar het toilet te gaan. Het blijft dus vooralsnog verboden om een versnapering uit het clubhuis te halen. Ook het meenemen van drankjes van thuis en die op het terras opdrinken, blijft verboden. Alle andere geldende regels rond corona en onze vereniging hangen op ons park.
 
Omdat dubbelspel nu ook is toegestaan, willen we ook de Woensdag Avond Competitie (WAC) weer gaan opstarten. De bedoeling is om de eerste avond te laten plaatsvinden op woensdagavond 27 mei. WAC-organisator Marco Verschuur is druk bezig indelingen te maken; de leden kunnen daarover binnenkort een mail verwachten.
 
Ook voor deelname aan de WAC gelden uiteraard de coronamaatregelen. Dat betekent dus dat je komt op het afgesproken tijdstip en na je wedstrijd direct weer naar huis gaat. Het is dus niet de bedoeling om op het terras of rond de banen te blijven rondhangen.
 
Tot zover deze extra nieuwsbrief omtrent corona. Wij hopen dat jullie weer lekker met z’n allen de baan op gaan!
 
Het bestuur

Nieuwsbrief 11 mei 2020

ALLEEN ENKELSPEL!
 
Beste leden van TV Streveland,
 
Eerder deze week hebben jullie onze extra nieuwsbrief gekregen met daarin de nieuwe maatregelen omtrent corona. Daarin maakten we melding dat het met ingang van maandag 11 mei ook weer mogelijk was voor senioren om te gaan tennissen, zij het onder strikte voorwaarden. De eerste ballen zijn alweer geslagen!
 
Uit nadere bestudering van de afgekondigde maatregelen blijkt echter dat het in ieder geval tot 1 juni aanstaande alleen mogelijk is om als seniorlid met maximaal twee personen op de baan te staan. Dat betekent dat er tot die tijd dus alleen enkelspel mag worden gespeeld en geen dubbelspel.
 
Volgens de richtlijnen die de KNLTB aan de verenigingen heeft gestuurd, mag dubbelspel alleen als je dubbelpartner uit hetzelfde gezin komt, dat onder één dak woont. Dus je mag dubbelspel spelen alleen met je man, vrouw of kind, als jullie samen behoren tot één huishouden. Er is een kans op het krijgen van een (hoge) boete als je je niet aan de regels houdt!
 
Hoe de situatie er na 1 juni gaat uitzien en of de regels dan misschien worden versoepeld, is nu nog niet bekend. Tot die datum zal bijvoorbeeld ook de onze Woensdagavond Competitie (WAC) geen doorgang kunnen vinden, evenals uiteraard alle andere evenementen op onze agenda.
 
We vinden het vervelend dat in de vorige nieuwsbrief die we jullie hebben verstuurd, het niet meteen duidelijk was dat er alleen enkelspel mogelijk was voor senioren. Onze excuses daarvoor.
 
Verder vragen wij je nogmaals de regels in acht te nemen als je komt tennissen. Dus: clubhuis blijft dicht, geen drankjes of andere versnaperingen halen (clubhuis mag alleen open voor het licht en wc-gebruik). Ook ons terras blijft dicht, (neem dus ook geen drank van huis mee om dat op het terras te gaan opdrinken). Verder gelden de maatregelen die we al in onze vorige nieuwsbrief hebben gemeld.
 
We hopen dat jullie ondanks alles toch plezier beleven op de baan en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen via onze extra nieuwsbrieven!
 
Het bestuur

Nieuwsbrief 7 mei 2020

Beste leden van TV Streveland,
 
Zoals beloofd hierbij een nieuwe update over de coronaperikelen en onze tennisvereniging.
 
Het belangrijkste nieuws daarbij is dat we vanaf aanstaande maandag 11 mei ook als senioren weer de baan op mogen! Onze junioren mochten dat al twee weken geleden, en de eerste jeugdlessen zijn ook al weer gegeven door onze trainer Joost Wegner.
 
Aan het weer gaan tennissen is wel een aantal strikte regels verbonden. Belangrijkste is dat de 1,5 meterregel in acht moet worden genomen, ook op de baan, als je ernaar toeloopt of als je moet wachten voordat je de baan op kunt.
 
Probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat er veel mensen moeten wachten op het terras of langs de baan. Spreek zo veel mogelijk af met een eigen ploegje op een bepaald tijdstip en geef ook andere leden de ruimte. Ga tijdens een wedstrijd niet met z’n tweeën op een bankje zitten, en wissel van baankant door (bij zowel enkel- als dubbelspel) ieder via een kant van het net naar de andere zijde te lopen. Ga na het tennissen direct naar huis en blijf niet ‘hangen’ rond de banen of op het terras.
 
Verder nog wat andere belangrijke hygiëneregels: gebruik geen scoreborden, was thuis je handen voor en na het spelen, schud geen handen, geef geen high fives, hoest of nies in je elleboog of gebruik een papieren zakdoekje dat je daarna direct weggooit. Belangrijk: ben je verkouden, heb je een loopneus, hoest je of heb je keelpijn: ga niet naar de baan!
 
Als bestuur willen we jullie verder vragen om niet allemaal tegelijk (en meteen vanaf de eerste dag!) op de avonden te komen tennissen. Het liefst zien wij dat bijvoorbeeld ouderen, die ook wat makkelijker overdag kunnen tennissen, op dat moment een balletje komen slaan, in plaats van op de vaak wat drukkere avonden. Ook andere leden die wat makkelijker overdag of in een weekend kunnen spelen, wordt gevraagd dat zo veel mogelijk te doen om drukte op de avonden te voorkomen.
 
Ons clubhuis blijft voorlopig tot nader order voor iedereen gesloten, behalve als er van het toilet gebruik moet worden gemaakt, of het licht van de banen aan en uit moet worden gedaan. Het is en blijft voorlopig absoluut verboden om de deur van de kantine door te gaan om een drankje of een andere versnapering te halen! Er staan fikse boetes op overtredingen voor zowel de overtreder als de vereniging, dus laten we ons daar echt aan houden!
 
Volgens de kabinetsmaatregelen mag er, vooralsnog, vanaf 1 juni van het terras gebruikt worden gemaakt, mits ook hier de 1,5 meter regel in acht wordt genomen en er een maximaal aantal mensen aan een tafeltje zit. Als bestuur gaan we nog kijken hoe we verdere invulling aan deze mogelijkheid kunnen geven, daar zullen we later op terugkomen. Dus tot die tijd: drink geen drankjes op ons terras, zeker ook geen drank die van huis is meegenomen!
 
Volgens de deze week afgekondigde coronamaatregelen worden er geen competities en toernooien gespeeld. Dat betekent dat alles in die sfeer, bijvoorbeeld ook clubkampioenschappen, is afgelast.
 
Het bestuur gaat zich nog beraden over de mogelijkheid van een eventuele opstart van de Woensdagavond Competitie. Daar komen we zo snel mogelijk in een nieuwe nieuwsbrief op terug!
 
Tot slot willen we iedereen die zijn of haar contributie nog niet heeft betaald, vragen om dat nu zo snel mogelijk te doen. Zoals uit bovenstaande blijkt zullen we voorlopig nog geen baromzet hebben in het clubhuis, dus maken we dit seizoen tot nu toe alleen maar kosten. Het is dan belangrijk dat we in ieder geval van alle leden de contributie binnenkrijgen.
 
Wij wensen jullie, ondanks alle maatregelen en verplichtingen, heel veel plezier op de tennisbaan!
 
Het bestuur

Nieuwsbrief 23 april 2020

CORONA
 
Ongetwijfeld zullen jullie hebben gehoord dat het kabinet de coronamaatregelen enigszins versoepeld heeft. Ook voor onze tennisvereniging heeft dat gevolgen, die wij graag in deze nieuwsbrief met jullie willen delen.
 
Ten eerste:
Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf woensdag 29 april weer tennislessen gaan volgen. Voor hen geldt geen beperking meer. Kinderen van 12 tot en met 18 jaar mogen ook weer sporten, maar wel dient de 1,5 meter-afstandsregel in acht te worden genomen.
Het bestuur heeft besloten dat de tennislessen voor onze jeugdleden in alle leeftijdsgroepen per donderdag 30 april een aanvang kunnen nemen. Onze jeugdcommissie heeft in samenwerking met tennisleraar Joost Wegner een indeling gemaakt voor de groepen. Als het goed is wordt, of is deze indeling plus de bijbehorende tijdstippen gecommuniceerd naar de betrokken ouders. Voor de oudere kinderen zal Joost zijn lessen dusdanig aanpassen dat er voldoende afstand kan worden bewaard. Ook zal hij erop toezien dat deze oudere kinderen de regels in acht nemen.
Mocht een jeugdlid hoesten, snotteren of zelfs koorts hebben, dan is het niet de bedoeling dat het naar de tennisles komt. Ook is het niet de bedoeling dat ouders zich naast de baan gaan ‘ophopen’ om bij hun kind te kunnen zijn. Eventueel halen en brengen kan, maar liever niet. Het clubhuis blijft gesloten.
Met leraar Joost is afgesproken dat de tot nu toe gemiste tennislessen worden ingehaald aan het eind van de lesperiode. Joost heeft aangegeven daarvoor een aantal weken in de zomerperiode te willen doorgaan, zodat de jeugdleden toch aan het aantal afgesproken lesuren kunnen komen.
 
Ten tweede:
Voor de seniorleden is het helaas nog even op een houtje bijten. Het zal voor 20 mei aanstaande NIET mogelijk zijn om te gaan tennissen. Voor de seniorleden blijft ons complex gesloten, ook het clubhuis zal dicht blijven.
Wij doen een dringend beroep op eenieder om zich hieraan te houden. Niemand zit te wachten op ‘gedoe’ of boetes. Ook wij vinden het niet leuk dat we niet kunnen spelen, maar het is helaas niet anders!
Verder heeft de KNLTB bekend gemaakt dat de Voorjaarscompetitie voorlopig naar het najaar verschuift.
 
CONTRIBUTIE
Enige tijd geleden hebben alle leden een betalingsverzoek gekregen voor het voldoen van de contributie voor dit tennisjaar. Wij willen jullie vragen of je deze contributie ‘gewoon’ willen betalen, ook al kun je niet tennissen, en is het nog volstrekt onduidelijk wanneer dat wel weer kan.
Met jouw contributie hou je de tennisvereniging in leven!
 
Mocht er aanleiding toe zijn, bijvoorbeeld als er veranderingen zijn qua maatregelen, dan komen we zo snel mogelijk met een volgende nieuwsbrief.
 
Voor nu: blijf gezond!
 
Het bestuur

Nieuwsbrief 31 maart 2020

Beste leden van TV Streveland,
 
Vanwege de verlenging van de coronamaatregelen door de regering blijven ook het clubhuis en de banen van tennisvereniging TV Streveland gesloten, in ieder geval tot en met dinsdag 28 april.
 
Dat betekent dat er tot en met die datum niet kan worden getennist; er zullen geen netten op de banen worden opgehangen en de hekken blijven op slot. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor ons clubhuis. Alle door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn geschrapt, zoals bijvoorbeeld de Woensdagavond competitie, (gezelligheids)toernooien, alsmede de tennislessen.
 
Het is nu absoluut nog niet te zeggen of er na die datum wel weer mag worden getennist. Wij houden jullie daarvan op de hoogte.
 
Paaseitjesactie
Verder in deze extra Nieuwsbrief nog een keer aandacht voor onze Paaseitjesactie. De verkopen daarvan laten nog flink te wensen over. Wij begrijpen dat het lastig is om een bestelling te plaatsen, maar omdat we dit jaar vanwege corona niet langs de deuren willen gaan, moeten we het op deze manier doen.
 
U kunt ons enorm helpen om ons van onze voorraad af te helpen. De actie is momenteel onze enige bron van inkomsten!
 
Paaseitjes zijn te bestellen door een berichtje te sturen naar Sigrid van der Meijden, nummer 06-48227330. Naar aanleiding van de bestelling wordt een betaalverzoek gestuurd. De paaseitjes worden vanaf 4 april aan huis bezorgd (of op verzoek aan de deur gehangen).
 
De kosten bedragen 3 euro voor 1 zakje, twee zakjes 5,50 euro. Het assortiment is melk, puur, wit of gemengd.
 
Helpt u ons?
 
Ander nieuws
Het voorjaarsonderhoud aan onze banen is inmiddels uitgevoerd door het gespecialiseerde bedrijf dat wij daarvoor hebben ingehuurd. Uiteraard wordt er nog niet op gespeeld. Zodra dat gaat gebeuren, zal hetzelfde bedrijf wekelijks langskomen voor onderhoud.
 
Achter de schermen is al enige maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van een volledig nieuwe website voor TV Streveland. Het resultaat daarvan mag gezien worden, zo vinden wij. Onze website krijgt een fris, hedendaags karakter, waar je snel alle informatie kunt vinden over onze vereniging. Binnenkort gaat de nieuwe website online!

Nieuwsbrief 27 maart 2020

Beste leden van TV Streveland,

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten op en rond tennisvereniging TV Streveland gestaakt. Wij volgen daarvoor de regelgeving die door de regering en de KNLTB is opgelegd.
 
Dat betekent dat ons clubhuis, maar ook onze banen volledig gesloten zijn. Er vindt geen competitietennis plaats, geen toernooien en ook de trainingen zijn afgelast.
 
Het is dus ook absoluut verboden je op de baan te begeven om bijvoorbeeld met z’n tweeën te gaan tennissen! Uit voorzorg zijn de toegangshekken afgesloten en worden er geen netten opgehangen.
 
De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april aanstaande, maar duren mogelijk langer. Het bestuur zal de leden op de hoogte houden wanneer de banen opengaan en er weer mag worden getennist.
 
Helaas is de situatie niet anders; uiteraard hopen we op begrip van eenieder!
 
Het bestuur

Paaseitjesactie TV StrevelandPaaseitjesactie TV Streveland

Door de coronacrisis hebben we onze jaarlijkse paaseitjesactie in een andere vorm moeten gieten.
We proberen zoveel mogelijk eitjes te verkopen (deze waren namelijk al ingekocht) om nog wat extra geld voor onze vereniging te verdienen.
 
Wilt u paaseitjes kopen om onze vereniging te steunen dan kunt u dit doorgeven per mail: info@tvstreveland.nl
 
Vermeld in deze mail de bestelling, uw adres en uw mobiele telefoonnummer zodat er een betaalverzoek gedaan kan worden. Ook mag het geld gepast in de brievenbus gedaan worden (met vermelding van naam en adres) op Dreefstraat 5.
 
U kunt kiezen uit: Gemengd, Puur, Melk en Witte chocolade (de witte eitjes zijn beperkt leverbaar). De eitjes zijn massief dus niet gevuld.
 
1 zakje kost €3,00 en 2 zakjes zijn € 5,50.
 
Na ontvangen van het geld zal de bestelling vanaf zaterdag 4 april aan huis afgeleverd worden.
 
We hopen ondanks de veranderde omstandigheden toch nog op een goede opbrengst!
 
Met vriendelijke groet,
Nienke den Ouden, Anna van Tiggelen, Sigrid van der Meijden en Marjolein Roose

Nieuwsbrief 19 maart 2020

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen gelden t/m 6 april.
 
Competitie en toernooien:
De KNLTB volgt het advies en de richtlijnen die zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van NOC*NSF. Vandaar dat wij nu alle toernooiorganisaties en tennisverenigingen oproepen om alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 6 april in heel Nederland.
 
Verenigingsbijeenkomsten en trainingen:
Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep ondersteunt de KNLTB en daarom roepen wij iedereen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.
 
Dit seizoen zal hierdoor een andere start krijgen dan we gewend zijn. Het openingstoernooi voor de jeugd en senioren op 4 april zal niet doorgaan.
 
De paaseitjesactie zal in een andere vorm gegoten worden, tot 6 april wordt er in ieder geval niet langs de deuren gegaan om eitjes te verkopen. We proberen dit op een andere manier voor elkaar te krijgen.
 
Ook de nog geplande zaterdagen voor het grote voorjaarsonderhoud zullen worden verplaatst naar een later tijdstip.
 
Zie voor verdere informatie: www.knltb.nl
 
We hopen op uw begrip.
Het Bestuur

TON KARSTENS ERE-LID

Tijdens de Algemene leden Vergadering van TV Streveland op donderdag 30 januari is Ton Karstens benoemd tot ere-lid van onze vereniging.
 
Ton kreeg die titel tijdens zijn laatste vergadering als bestuurslid van onze vereniging. Ton was maar liefst 37 jaar aan één stuk penningmeester, daarvoor zat hij nog een aantal jaar in het bestuur als jeugdcommissie lid.
 
Ton heeft besloten om dit jaar te stoppen met al zijn vrijwilligersactiviteiten voor TV Streveland. Dat betekent dat hij niet alleen stopt als penningmeester en ledenadministrateur, maar ook als onze groundsman die ieder seizoen onze banen speelklaar maakt én houdt en niet te vergeten als inkoper voor ons clubhuis. Jarenlang haalde Ton samen met zijn Jet drank en hapjes, vaak kijkend waar het bier, de cola of de ice-tea in de aanbieding was.
 
Met het stoppen van Ton kwam er een einde aan een ongekend lange periode, dat iemand onafgebroken met dezelfde post in het bestuur heeft gezeten. Tijdens de vergadering werd Ton dan ook van harte bedankt voor de tientallen jaren, dat hij zijn beste beentje voor de vereniging heeft voorgezet. Ook Jet stond hem in al die jaren bij, en maakte daarbij ook nog eens vele jaren ons clubhuis schoon.
 
Ton en Jet werden in de bloemetjes gezet en kregen een weekendje weg aangebonden van de vereniging, als een soort ‘ijkpunt’: het stoppen met alle werkzaamheden voor de club en een ‘nieuwe start’ als alleen maar tennisser!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We wensen alle leden van T.V. Streveland en allen die hen lief zijn een mooi, gezond en sportief 2020!
 
De Algemene Ledenvergadering is op 30 januari 2020 om 20.30 uur in het clubhuis.
 
 
Het Bestuur

Geslaagd Streefkerk Open 2019 !

’T zit er weer op, wat was het weer een mooie, sportieve en gezellige week!
Begonnen tijdens een hittegolf was de eerste vrijdagavond al een geweldig succes. Op ons opgeknapte park werden er flinke wedstrijden getennist en genoten op ons mooie terras. Veel publiek kwam de spelers aanmoedigen en zo werden het lange zwoele zomeravonden.
 
Met alle vrijwilligers van ons cluppie en veel leuke nieuwe en vaste deelnemers is het weer een succes geworden We danken de middenstand van Streefkerk die voor de prijzen van onze verloting en de koeken hebben gezorgd. En niet te vergeten de sponsoren die ons toernooi financieel een input hebben gegeven:
A Hak Transport, Ridderkerk
W de Bruijn Bouw, Streefkerk
Rene IJsbrandy Stalen Deuren
Gastenverblijf Rodenburg
Notariskantoor van der Heiden
Boerontwikkeling
 
Tot volgend jaar!
Jaap, Ramona, Hennie, Evelyne, Jacco en Anja
 
Winnaars
 
GD8 25+
1 Dennis Groeneveld+Jolanda Groeneveld T.V. Streveland
2 P.A. Leeuwen+J Slob T.V. Streveland
DD8 25+
1 Petra Brouwer+Jacqueline Knol T.O.P. Papendrecht
2 Eva Bakker+Daphne Bot T.C. '73/D.L.T.C. Dash '35
HD8 25+
1 J Boel+Dirk Vlot T.V. Streveland
2 André Bloois+Arnold van der Waal L.T.C. Rhoon/T.V. Oostvoorne
HD7 45+
1 Jan Norbart+Gerard van Rijswijk T.O.P. Papendrecht
2 Frans Hoogerbrugge+H. Kievits T.O.P. Papendrecht/In de Bogerd
GD7 17+
1 Dennis Siebes+Anita Verheijden T.O.P. Papendrecht
2 J den Ouden+Tessa den Ouden T.V. Streveland
DD7 17+
1 Sandra Eerland+Linda van Weelde Nieuw-Lekkerlandse T.C. (NLTC)
2 L Van Houtum+M Verheij Nieuw-Lekkerlandse T.C. (NLTC)
HD7 17+
1 J.C. Casteleijn+R den Haak T.V. Streveland
2 Stephan van Herk+Dennis Hoogerbrugge T.O.P. Papendrecht
GD6
1 Mark de Bruijn+Marie-Christine Visser Alblasserdamse T.V.
2 Jan van Middelkoop+M.J. Bruijn-Lawant Alblasserdamse T.V./T.V. Streveland
DD6
1 M.J. Bruijn-Lawant+R. Prins-Holleman T.V. Streveland
2 Jantine Brokking-Kooy+Yvonne de Jong-Bax T.C. '73
HD6
1 Marco van Reijswoud+Ronald van der Wens T.O.P. Papendrecht
2 Auke Van Minnen+E Versteeg T.C. '73/T.V. Streveland
 
Klik HIER voor de foto's.

Dames tapasavond

Woensdagavond 29 mei was Spanje heel even naar T.V. Streveland gehaald voor de Dames tapasavond. Onder genot van heerlijke sangria en lekkere hapjes hebben de dames van de vereniging een gezellige avond gehad.
 
Damesavond 2019
Damesavond 2019
Damesavond 2019
Damesavond 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senioren activiteiten 2019!

Klik HIER voor de agenda met alle senioren activiteiten van 2019.

KNLTB ClubApp

T.V.Streveland ondersteunt vanaf nu de KNLTB ClubApp. Alle leden kunnen deze gratis ClubApp downloaden.

Beste leden,

Dit jaar is onze vereniging partner geworden van het enige gras tennis toernooi van Nederland: Libema Open in Rosmalen. Dit toernooi staat bekend om zijn intieme sfeer en uitstekende ambiance, dat gecombineerd wordt met toptennis van het allerhoogste niveau. Ook dit jaar komen er weer veel aansprekende ATP-spelers en WTA-speelsters naar het toernooi! Houd de website in de gaten voor de laatste updates.
Via onderstaande link en speciale code krijgen onze leden €5,- korting bij het bestellen van entreekaarten: www.libema-open.nl/clubactie. Code: streveland-lo19
 
Per verkochte entreekaart ontvangt de club €5,- en €10,- per verkochte VIP-kaart!
 
 
 
 
 
 
 
 

KNLTB Zomerkalender 2019!

Nieuwsgierig naar welke toernooien er in onze provincie worden georganiseerd en waar je je voor kunt inschrijven? Check hier de KNLTB ZOMERKALENDER PROVINCIE ZUID-HOLLAND 2019 (SENIOREN)!
In deze toernooikalender vind je alle soorten open toernooien (inclusief de nieuwe toernooivormen als een dag,-, weekend-, starters-, en teamtoernooi), besloten toernooien en de verschillende soorten ranglijsttoernooien. De nieuwe toernooivormen worden in de kalender met verschillende kleuren weergegeven.
Ook kun je ten alle tijden een actueel overzicht van alle toernooien bij jou in de buurt vinden op MijnKNLTB.nl. Tevens vind je daar een uitgebreide zoekfunctie, zodat je eenvoudig alle toernooien kunt vinden die passen bij jouw voorkeuren. Klik hier voor deze uitgebreide zoekfunctie.

Tennisvereniging Streveland op Facebook!!

Ook tennisvereniging Streveland gaat mee met haar tijd. Like, share en volg deze pagina met je vrienden voor meer bekendheid van ons bestaan! Heb jij leuke foto’s of filmpjes die wij kunnen posten? Stuur ze naar ons of tag ons er in dan zorgen wij dat deze op onze pagina verschijnen!
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden gezocht voor de barcommissie

Om de leden van de barcommissie te ondersteunen zou het heel fijn zijn als er zich leden aanmelden om in de barcommissie plaats te nemen.
Zie je het niet zitten om in de commissie plaats te nemen is een helpende hand in de vorm van cake bakken, soep maken, bardienst draaien tijdens grote evenementen natuurlijk ook altijd heel welkom.
 
Je kunt je hiervoor aanmelden via: bardienst@tvstreveland.nl

Tennisles

Ook het komend seizoen is het mogelijk om tennisles te nemen bij onze trainer Joost Wegner. Er zijn al wat groepen gevormd, maar er is nog plek, dat alles in overleg met Joost.
 
De tennislessen duren een uur en de kosten zijn 45 euro per uur. Indien je met meerdere mensen tennisles gaat volgen, worden de kosten natuurlijk door het aantal tennissers gedeeld.
 
Het telefoonnummer van Joost is 06-34905590.

Nieuws van de barcommissie

Met ingang van volgend seizoen zullen een aantal leden de barcommissie verlaten. De vereniging is daarom voor volgend seizoen dringend op zoek naar nieuwe barcommissieleden.
Ben je geïnteresseerd en wil jij de barcommissie komen versterken stuur dan een email naar bardienst@tvstreveland.nl.

Van de ledenadministrateur

Het verzoek aan iedereen, als je verhuist of een ander e-mail adres krijgt dit door te geven. Gebruik hier voor het volgende adres: penningmeester@tvstreveland.nl
 
Bij voorbaat dank,
Ton Karstens

 
 
 
 
T.V. Streveland - Beneden Tiendweg 6b - 2959 BA Streefkerk - (06) 3045 4477 - info@tvstreveland.nl