Wat leuk dat je lid wilt worden!

Tennisvereniging Streveland heeft geen wachtlijst. Nieuwe leden kunnen bij ons direct gaan spelen. Bekijk hieronder de mogelijkheden en schrijf je in! 

jeuGdlid

€ 70

 • Exclusief training
 • Onder jeugdlid wordt verstaan: Hij/zij die in dit jaar nog geen 18 jaar is of wordt.
 • Exclusief €5 inschrijfgeld

jeuGdlid

€ 60

 • Voor elk 2e jeugdlid of meer
 • Exclusief training
 • Onder jeugdlid wordt verstaan: Hij/zij die in dit jaar nog geen 18 jaar is of wordt.
 • Exclusief €5 inschrijfgeld

senior

€ 125

 • Excl. €70 borg takengeld
 • Het takengeld wordt verrekend met de contributie voor het volgende seizoen indien, naar het oordeel van het bestuur, voldaan is aan werkzaamheden verricht voor de vereniging tijdens het seizoen.
 • Exclusief €5 inschrijfgeld

senior

€ 105

 • Studerende senioren
 • Indien verklaring van school voor dagonderwijs
 • Excl. €70 borg takengeld
 • Exclusief €5 inschrijfgeld

zomerlid

€ 60

 • Blijf in de zomer actief of probeer eens een andere sport uit!
 • Maak met dit abonnement drie maanden (1 juni t/m 31 augustus) onbeperkt gebruik van de tennisbanen.
 • Het zomerabonnement stopt automatisch na drie maanden.
 • KNLTB pas zit bij het abonnement inbegrepen
 • Lid blijven na deze periode kan natuurlijk altijd!
 • Exclusief €5 inschrijfgeld

training

-

 • De tennislessen worden gegeven door Tennisschool Smash Tennis & Padel.
 • Lesdagen: maandag en dinsdag
 • De tennislessen duren 60 minuten. Zie het inschrijfformuliervoor de prijzen en mogelijkheden.
 • Neem contact op via trainer@tvstreveland.nl
 • Meer informatie? www.smash-tennis.nl of bel 06-27309583

IntroducÉ

€ 5

p.p

 • Een jeugdintroducé is € 2,50 p.p.
 • Er mag maximaal 5x per jaar met een introducé label getennist worden.
 • Uiteraard is het mogelijk om met grotere groepen introducés te komen tennissen. Men dient dit dan wel van te voren af te stemmen met het bestuur.

Opzegging van een lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken (voor 1 december).