De vrienden van T.V. Streveland

De Vrienden van T.V. Streveland leveren elk jaar een bijdrage aan de vereniging in de vorm van materiaal in de breedste zin van het woord. Op die manier helpen zij de vereniging met zaken die niet zo snel via de normale begroting kunnen worden gerealiseerd. Per 1 januari 2024 telt de vriendclub 33 leden.
 
Bijdrage
De bijdrage voor de Vrienden van T.V. Streveland bedraagt jaarlijks € 50,-. Vrienden van T.V. Streveland is een vereniging, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 24489616 en wordt vertegenwoordigd door drie personen, die tevens donateur van de Vrienden zijn. Zij vormen het bestuur van de vereniging en leggen jaarlijks verantwoording af aan de donateurs en zorgen voor inning van de bijdragen.
 
Lid worden?
Ben je nog geen lid van de vriendenclub? Je kunt je aanmelden bij een van onderstaande bestuursleden of via overmaking van € 50 per jaar - elk jaar vóór 1 mei - op bankrekeningnummer NL39 RABO 0112 7172 33 ten name van Vrienden van T.V. Streveland te Streefkerk.

Bestuur De Vrienden van T.V. Streveland
Dirk Vlot (06 22218819) - Wim de Bruijn (06 50298052) - Wout de Bruin (06 83445689)