Extra nieuwsbrief november

Beste leden van TV Streveland,
 
Middels deze extra nieuwsbrief wil het bestuur jullie op de hoogte brengen van aantal belangrijke zaken.

 
CLUBHUIS VROEGER DICHT
 
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen, die op zaterdag 13 november van kracht zijn geworden, moeten wij ons ook houden aan een vroegere sluiting van ons clubhuis. Mochten we, net als de horeca, tot nu toe tot 24.00 uur openblijven, met ingang van zaterdag is dat 20.00 uur geworden.
 
Dat betekent dat er na die tijd geen drankjes of hapjes meer genuttigd mogen worden in het clubhuis of op het terras.
 
Verder is het sinds zaterdag niet meer toegestaan om als publiek een tenniswedstrijd of tennisevenement van TV Streveland bij te wonen.
 
Ondanks dat het tennisseizoen bijna is afgelopen, realiseren wij ons dat dit geen leuke maatregelen zijn. Maar ook wij zullen ons er aan moeten houden, en wij hopen daarbij op jullie begrip en medewerking.
 
 
VERVANGEN BAAN VERLICHTING DOOR LED
 
Het bestuur van TV Streveland heeft plannen voor een grote uitgave voor het vervangen van de huidige baanverlichting op ons tennispark voor duurzame LED-verlichting.
 
Achterliggende gedachte is dat onze huidige verlichtingsarmaturen op de acht masten op onze vier banen inmiddels al weer heel wat jaren oud zijn. De kans wordt daardoor groter dat we staan voor investeringen cq kosten die we liever niet meer willen maken voor een verouderd lichtsysteem.
 
Door nu over te schakelen op LED zijn we toekomstgericht bezig; de (conventionele) lampen in de huidige armaturen bijvoorbeeld zullen steeds minder makkelijk te verkrijgen zijn, tegen bovendien oplopende prijzen. Daarnaast zullen we aanzienlijk gaan besparen op onze energiekosten door over te stappen op LED-verlichting.
 
Andere voordelen zijn een betere lichtopbrengst op onze banen, alsmede een flinke subsidie van het Rijk (30 procent) die momenteel geldt voor de aanschaf- en installatiekosten.
 
De afgelopen maanden hebben we een drietal gerenommeerde bedrijven over de vloer gehad die ons hebben geadviseerd en offertes hebben gemaakt voor in totaal vijf verschillende lampsystemen, met ieder zo zijn voor- en nadelen. Onder meer via de Groene Club, een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van verduurzaming die werkt voor de nationale sportbonden, zoals de KNLTB, zijn er diverse vergelijkingsberekeningen en terugverdienberekeningen gemaakt. Daaruit blijkt - met het huidige gebruik en gelijkblijvende energieprijzen - dat de gemiddelde terugverdientijd in de totale investering, met aftrek van de Rijkssubsidie, zo’n 12 tot 14 jaar is.
 
Dat is natuurlijk een behoorlijke periode, maar daar staat tegenover dat we geen (verwachte) oplopende kosten meer zullen hebben voor onze huidige, verouderde lampen, en dat we jaarlijks flink op onze (steeds hoger wordende) energiekosten zullen besparen.
 
De kosten voor aanschaf en installatie van acht LED-lichtarmaturen zullen zo’n 15 à 16.000 euro inclusief btw bedragen. Daar is het subsidiebedrag vanaf. Daarbij komen extra kosten (ca 1750 euro ex btw) voor keuring van onze lichtmasten door een onafhankelijk bedrijf, om te zien of deze kunnen worden hergebruikt voor de nieuwe LED-armaturen. Met name voor de masten rond baan 1 en 2 (die al in 1978 zijn geplaatst) zal dat kritisch zijn. Mocht dat nodig zijn, dan zullen er masten (moeten) worden vervangen voor een bedrag van 1500 euro ex btw per stuk, maar daar gaat de subsidie nog vanaf.
 
Kortom, een uitgave die kan oplopen tot een bedrag van boven de 20.000 euro en dat is ook voor onze vereniging een flinke smak geld. Toch menen we als bestuur die stap nu te moeten maken, toekomstgericht en duurzaam!
 
Voor de realisatie van onze plannen zullen we putten uit eigen middelen en geen geldlening aangaan. Er is meer dan voldoende geld ‘in kas’ om deze aanschaf te kunnen bekostigen. De planning is om de nieuwe LED-verlichting in gebruik te kunnen nemen bij aanvang van het nieuwe tennisseizoen in 2022.
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kan altijd iemand van het bestuur van TV Streveland worden benaderd.
 
 
AFTREDEN BESTUURSLEDEN
 
Zoals gemeld op de Algemene Leden Vergadering in het begin van dit jaar, zullen voorzitter Fred Pruim en secretaris Marjolein Roose met ingang van de komende ALV in 2022 aftreden als bestuurslid.
 
Voor beide functies zijn helaas nog geen vervangers gevonden.
 
Daarom ook via deze weg een beroep op de leden: zie je het zitten om een van deze taken op je te nemen, laat het ons dan weten! Onze zoektocht gaat onverminderd door, want januari 2022 is dichterbij dan je denkt!
 
Mocht je meer willen weten over de inhoud van de functies, wil je je aanmelden of heb je tips, neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat we over twee maanden zonder voorzitter en secretaris zitten!