Nieuwsbrief 20 mei 2020

OOK DUBBELSPEL WEER TOEGESTAAN!

Beste leden van TV Streveland,

Goed nieuws! Met ingang van heden zijn de coronamaatregelen voor tennisverenigingen dusdanig versoepeld, dat ook het dubbelspel weer is toegestaan!

Dat betekent dat je dus ook weer met vier personen op de baan mag staan als deze personen niet uit één huishouden komen.

Wel moeten de geldende coronaregels als 1,5 meter afstand nog altijd in acht worden genomen. Je blijft dus ook uit de buurt van je medespeler, van baanhelft wisselen doe je als team ieder aan één kant van het net (je loopt met de klok mee). Ballen geef je over via je racket aan de tegenstander.

Ons clubhuis en ook ons terras blijven helaas tot nader order gesloten. Het clubhuis mag alleen worden betreden voor het aan- en uitdoen van het licht op de baan en om naar het toilet te gaan. Het blijft dus vooralsnog verboden om een versnapering uit het clubhuis te halen. Ook het meenemen van drankjes van thuis en die op het terras opdrinken, blijft verboden. Alle andere geldende regels rond corona en onze vereniging hangen op ons park.

Omdat dubbelspel nu ook is toegestaan, willen we ook de Woensdag Avond Competitie (WAC) weer gaan opstarten. De bedoeling is om de eerste avond te laten plaatsvinden op woensdagavond 27 mei. WAC-organisator Marco Verschuur is druk bezig indelingen te maken; de leden kunnen daarover binnenkort een mail verwachten.

Ook voor deelname aan de WAC gelden uiteraard de coronamaatregelen. Dat betekent dus dat je komt op het afgesproken tijdstip en na je wedstrijd direct weer naar huis gaat. Het is dus niet de bedoeling om op het terras of rond de banen te blijven rondhangen.

Tot zover deze extra nieuwsbrief omtrent corona. Wij hopen dat jullie weer lekker met z’n allen de baan op gaan!

Het bestuur