Nieuwsbrief 23 april 2020

CORONA

Ongetwijfeld zullen jullie hebben gehoord dat het kabinet de coronamaatregelen enigszins versoepeld heeft. Ook voor onze tennisvereniging heeft dat gevolgen, die wij graag in deze nieuwsbrief met jullie willen delen.

Ten eerste:

Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf woensdag 29 april weer tennislessen gaan volgen. Voor hen geldt geen beperking meer. Kinderen van 12 tot en met 18 jaar mogen ook weer sporten, maar wel dient de 1,5 meter-afstandsregel in acht te worden genomen.

Het bestuur heeft besloten dat de tennislessen voor onze jeugdleden in alle leeftijdsgroepen per donderdag 30 april een aanvang kunnen nemen. Onze jeugdcommissie heeft in samenwerking met tennisleraar Joost Wegner een indeling gemaakt voor de groepen. Als het goed is wordt, of is deze indeling plus de bijbehorende tijdstippen gecommuniceerd naar de betrokken ouders. Voor de oudere kinderen zal Joost zijn lessen dusdanig aanpassen dat er voldoende afstand kan worden bewaard. Ook zal hij erop toezien dat deze oudere kinderen de regels in acht nemen.

Mocht een jeugdlid hoesten, snotteren of zelfs koorts hebben, dan is het niet de bedoeling dat het naar de tennisles komt. Ook is het niet de bedoeling dat ouders zich naast de baan gaan ‘ophopen’ om bij hun kind te kunnen zijn. Eventueel halen en brengen kan, maar liever niet. Het clubhuis blijft gesloten.

Met leraar Joost is afgesproken dat de tot nu toe gemiste tennislessen worden ingehaald aan het eind van de lesperiode. Joost heeft aangegeven daarvoor een aantal weken in de zomerperiode te willen doorgaan, zodat de jeugdleden toch aan het aantal afgesproken lesuren kunnen komen.

Ten tweede:

Voor de seniorleden is het helaas nog even op een houtje bijten. Het zal voor 20 mei aanstaande NIET mogelijk zijn om te gaan tennissen. Voor de seniorleden blijft ons complex gesloten, ook het clubhuis zal dicht blijven.

Wij doen een dringend beroep op eenieder om zich hieraan te houden. Niemand zit te wachten op ‘gedoe’ of boetes. Ook wij vinden het niet leuk dat we niet kunnen spelen, maar het is helaas niet anders!

Verder heeft de KNLTB bekend gemaakt dat de Voorjaarscompetitie voorlopig naar het najaar verschuift.


CONTRIBUTIE

Enige tijd geleden hebben alle leden een betalingsverzoek gekregen voor het voldoen van de contributie voor dit tennisjaar. Wij willen jullie vragen of je deze contributie ‘gewoon’ willen betalen, ook al kun je niet tennissen, en is het nog volstrekt onduidelijk wanneer dat wel weer kan.

Met jouw contributie hou je de tennisvereniging in leven!


Mocht er aanleiding toe zijn, bijvoorbeeld als er veranderingen zijn qua maatregelen, dan komen we zo snel mogelijk met een volgende nieuwsbrief.

Voor nu: blijf gezond!

Het bestuur