Nieuwsbrief 27 maart 2020

Beste leden van TV Streveland,

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten op en rond tennisvereniging TV Streveland gestaakt. Wij volgen daarvoor de regelgeving die door de regering en de KNLTB is opgelegd.

Dat betekent dat ons clubhuis, maar ook onze banen volledig gesloten zijn. Er vindt geen competitietennis plaats, geen toernooien en ook de trainingen zijn afgelast.

Het is dus ook absoluut verboden je op de baan te begeven om bijvoorbeeld met z’n tweeën te gaan tennissen! Uit voorzorg zijn de toegangshekken afgesloten en worden er geen netten opgehangen.

De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april aanstaande, maar duren mogelijk langer. Het bestuur zal de leden op de hoogte houden wanneer de banen opengaan en er weer mag worden getennist.

Helaas is de situatie niet anders; uiteraard hopen we op begrip van eenieder!

Het bestuur