Nieuwsbrief ALV en werkdagen 2022

Nog een paar weken en dan kunnen we als het goed is weer buiten tennissen op ons mooie tennispark. Voordat het zover is moet er nog wel veel werk worden verzet.

Door een aantal leden wordt er op het moment hard gewerkt aan de verbouwing van de kleedkamers en toiletten.
Binnenkort worden de banen weer gereed gemaakt voor het komend seizoen en in de komende weken zal ook de nieuwe LED verlichting worden geplaatst.

De zaterdagen voor het grote voorjaarsonderhoud zijn op de volgende data:
12, 19, 26 maart en 2 april.
Noteer de data van het voorjaarsonderhoud in de agenda en kom helpen!
Vele handen maken nog steeds licht werk!
Als het goed is zijn de banen dan vanaf 2 april geopend.

Op 31 maart om 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden in Dorpshuis de Vijf Lelies.
De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort.

Tot ziens op de kluszaterdagen, ALV of op de baan!

Fred, Jelle, Giel en Marjolein