Nieuwsbrief Januari 2021

Beste leden van TV Streveland,
 
Het is alweer even geleden dat we jullie een nieuwsbrief stuurden, en bovendien is het nieuwe jaar begonnen. Een jaar, waarin we hopen dat het langzamerhand de goede kant op gaat met de situatie rondom corona, en waarin we eveneens hopen dat we weer lekker met z’n allen kunnen tennissen, óók in wedstrijdvorm. En waarin we na zo’n heerlijk potje tennis natuurlijk ook weer van ons clubhuis gebruik kunnen maken!
 
Ondanks dat het tennissen nu bij ons volledig stil ligt omdat er vanwege de vorst niet meer op de banen mag worden gespeeld (en niet vanwege corona want enkelspel zou nog mogen), wilden we jullie toch van een aantal zaken op de hoogte houden.
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
Ten eerste is daar onze Algemene leden Vergadering (ALV). Jullie zijn gewend dat zo ongeveer rond deze tijd onze ALV wordt gehouden in ons clubhuis. Dat is in verband met de coronamaatregelen uiteraard niet mogelijk, dus heeft het bestuur besloten om de ALV even uit te stellen. Dat is statutair gezien mogelijk: de ALV hoeft niet per sé in januari te worden gehouden.
 
De bedoeling is om te kijken of we onze ledenvergadering mogelijk in februari of maart te houden. Gekeken wordt of we dat in een grotere ruimte kunnen doen dan ons clubhuis, zodat iedereen genoeg afstand van elkaar kan bewaren. Daarbij zijn we uiteraard geheel afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.
 
Een andere mogelijkheid is om de vergadering online te doen, waarbij ieder lid op zijn eigen computer thuis kan inloggen en zo ‘live’ de vergadering kan meemaken. Het bestuur is op dit moment de opties aan het bekijken, en sowieso de ALV aan het voorbereiden.
 
TRAINER/TENNISLESSEN
 
Ten tweede willen we jullie laten weten - voor zover jullie dat nog niet al hadden gehoord - dat onze vereniging afscheid heeft genomen van onze trainer Joost Wegner van tennisschool Luc Tigu. Als bestuur vonden we dit een moeilijke beslissing, ook al omdat Joost en daarvoor Luc zelf al vele jaren aan onze vereniging was verbonden.
 
Momenteel worden gesprekken gevoerd met een nieuwe trainer van een andere tennisschool, waarbij wordt gekeken wat de dag of dagen gaan worden wanneer er bij ons kan worden gelest en onder welke voorwaarden dat gaat gebeuren.
 
We hopen snel definitieve afspraken te kunnen maken, waarna we jullie uiteraard laten weten wie er bij ons tennisles gaat geven en wanneer. We zullen jullie dan ook laten weten hoe en waar je je kunt aanmelden voor het volgen van tennisles.
 
BAANONDERHOUD
 
Ten derde kort nog iets over het baanonderhoud. Besloten is, na een evaluatie, het onderhoud van onze banen wederom te laten uitvoeren door het bedrijf dat dit ook het afgelopen seizoen deed. Daarbij zijn wel nieuwe afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en de frequentie waarmee het onderhoud wordt uitgevoerd. Met een ander bedrijf zijn afspraken gemaakt om de drainage onder onze banen deze winter door te spuiten.
 
WERKZAAMHEDEN
 
Ten vierde: ondanks dat banen en clubhuis gesloten zijn, is er door een aantal leden keihard gewerkt aan enkele klussen op ons tennispark. Een belangrijke verbetering bijvoorbeeld is het aanbrengen van een nieuwe dakgoot en omlijsting met verlichting aan de achterzijde van ons clubhuis, waar na het aanbrengen van het nieuwe dak nog steeds de oude dakgoot was bevestigd.
 
In deze wintermaanden wordt dus beslist niet stilgezeten en zijn we op allerlei vlakken alweer bezig met het nieuwe seizoen!
 
In een volgende nieuwsbrief hopen we jullie meer te kunnen vertellen over bovenstaande zaken. Voor dit moment wensen we iedereen een goed 2021 toe, met uiteraard een goede gezondheid en ‘tennisvolle’ tijden!
 
Het bestuur