Nieuwsbrief Januari 2022

Beste leden van TV Streveland!
Hierbij sturen we jullie de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2022, waarin we uiteraard hopen dat we weer het hele jaar ‘alles’ mogen doen op onze vereniging, zonder coronarestricties. In deze Nieuwsbrief vinden jullie een aantal zeer belangrijke zaken!
 
Wie wordt de nieuwe secretaris van onze vereniging?
 
De tijd gaat dringen: wie wordt de nieuwe secretaris van onze tennisvereniging? Drie jaar geleden kondigde ik, Marjolein Roose, tijdens de Algemene Ledenvergadering aan dat dit mijn laatste periode zou zijn als secretaris. Vanaf die tijd zijn we met het bestuur op zoek gegaan naar een opvolger. Tot nu toe is niemand bereid gevonden om mijn taak over te nemen.
Dat dit wel eens verdere gevolgen kan hebben is iets waar ik eigenlijk niet aan wil denken. Zonder algemeen bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) heeft onze vereniging geen bestaansrecht!
Tussen alle seniorleden die van onze vereniging lid zijn moet toch wel iemand zijn die de functie van secretaris op zich wil nemen?
Voor diegene die interesse heeft heb ik een document gemaakt met de werkzaamheden die bij deze functie horen. Het kost je gemiddeld nog geen half uur aan tijd per week. De ene periode heb je meer te doen dan de andere, maar het is geen taak waar je uren aan kwijt bent gedurende het hele jaar. Wil je informatie wat het ‘secretaris zijn’ inhoudt? Mail dan naar info@tvstreveland.nl
Ik ben bereid om het komend seizoen nog als achterwacht te fungeren, maar na ruim 10,5 jaar secretaris zijn is het tijd voor iemand anders!
Marjolein Roose
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
Net als vorig jaar willen we onze Algemene Ledenvergadering kort voor het begin van het nieuwe seizoen houden. Dat zal voor dit jaar eind maart worden. Het bestuur weet nog niet of deze ALV in ons clubhuis kan plaatsvinden, eventueel (weer) on-line moet of misschien wel op een andere, grotere locatie in het dorp. Daarover wordt later een beslissing genomen. Ook de definitieve datum wordt nog bekend gemaakt en uiteraard zullen alle leden ruim van tevoren worden voorzien van de benodigde stukken.
 
BAANVERLICHTING
 
Het bestuur heeft een keuze gemaakt uit de verschillende aanbieders van led-verlichting voor onze banen, die in plaats komt van de huidige, niet meer van deze tijd zijnde baanverlichting. Er wordt naartoe gewerkt om de lampen te vervangen nog voordat het nieuwe tennisseizoen begint, zodat we meteen van start kunnen met onze nieuwe verlichting!
 
VERBOUWING CLUBHUIS
 
Er is besloten om deze winter/dit voorjaar een verbouwing uit te voeren in een deel van ons clubhuis, te weten de toiletten, douches en de kleedkamers. De ruimtes zijn zwaar verouderd en de wens was ontstaan om de toiletten uit te breiden, alsmede een ‘aparte’ ruimte te maken voor opslag van onder andere de buitenstoelen, zodat deze niet meer in de herenkleedkamer hoeven te staan.
Een aantal enthousiaste leden heeft zich in samenspraak met het bestuur gebogen over de mogelijkheden, waarna er plannen zijn gesmeed en bouwmateriaal is besteld. De totale kosten van de verbouwing konden behoorlijk worden gedrukt door hoge kortingen op materialen, op arbeid (dat doen de leden zelf) en een flinke sponsoring van bedrijven, waardoor het allemaal financieel binnen de perken kon worden gehouden. Inmiddels is een planning van de werkzaamheden gemaakt en een dezer dagen zullen de eerste sloopwerkzaamheden gaan plaatsvinden.
Het streven is om dit straks volledig vernieuwde deel van ons clubhuis in gebruik te nemen bij aanvang van het nieuwe tennisseizoen!